Su Abonelik İşlemleri İçin Belgeler

MESKEN

 • Ruhsat Fotokopisi
 • Su Sayacı Numarası ve Markası
 • Komşu Abone No
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Sigorta Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar)

iŞYERİ

 • Ruhsat Fotokopisi (Su ilişiği kesilmiş)
 • Su Sayacı Numarası ve Markası)
 • Komşu Su Abone No
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar

ŞİRKET

 • Ruhsat Fotokopisi (Su İlişiği Kesilmiş)
 • Su Sayacı Numarası ve Markası
 • Komşu Abone No
 • İmza Sürküsü ve Aslı
 • Yetki Belgesi
 • Şirket  Kaşesi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Sigorta Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

 

Su Devir İşlemleri İçin Belgeler 

İŞYERİ

 • Su Abone No
 • Sayacın Son Endeksi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar

MAL SAHİBİ

 • Su Abone Numarası
 • Sayacın Son Endeksi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Sigorta Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar)

KİRACI

 • Su Abone Numarası
 • Sayacın Son Endeksi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Sigorta Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar)

İNŞAAT

 • İnşaat Ruhsatı
 • Kimlik Fotokopisi
 • Su Sayaç Numarası
 • Komşu Abone  Numarası

 

NOTE: Abonelik ve devir işlemleri vekalet yolu ile yapılacaksa  Noter onaylı vekaletin aslı gerekmektedir.

Top
 • Follows us our servcies