İmar Ruhsat İşlemleri İçin Belgeler

YAPI RUHSATI

1-Dilekçe

2-Tapu fotokopisi (son 3 aylık aslı gibidir kaşeli)

3-Numarataj yazısı

4-İmar durumu belgesi

5-Aplikasyon krokisi

6-Su-kanalizasyon bağlantı harç makbuzu

7-Asfalt kazı ve kırım harç makbuzu

8-9-Kimlik fotokopisi ve Belediye sicil numaraları

10-Müellif Taahhütnameleri

11-Yapı Denetim sözleşmesi(şirket ve mal sahibi) aslı

12-Yapı denetim şirket taahhütnamesi 2 nüsha  aslı

13-Yapı denetim şirketinin izin belgesi  (noter tasdikli) fotokopi

14-Yapıya ait bilgi formu  çıktısı

15-Hizmet bedeli makbuzu (y.denetim hesabına mal sahibince yatırılan) aslı

16-17-Şantiye şefi sözleşmesi ve taahhütname

18- Proje kontrol formu

19-Zemin etüdü

20-Mimari,statik ve tesisat proje ve hesapları

21-Mal sahibi müteahhit olacaksa

    A- Müteahhitlik yetki belge numarası

    B -Taahhütname

22-Müteahhit varsa

   A-Kat karşılığı noter sözleşmesi

   B-vergi levhası fotokopisi

   C-ticaret odası yapı müteahhitliği meslek kaydı

   D-sgk numarası

   E-şirket ise yetki belgesi

   F- Müteahhitlik yetki belge numarası

23-Fedaş tan Enerji müsade yazısı

 

YANAN YIKILAN YAPI FORMU

1-Numarataj Yazısı

2-Dilekçe

3-Bina Fotoğrafı (Renkli)

4-Yıkımdan Sorumlu İnş.Mühendisi Raporu

5-Muhtardan Alınacak Boş Belgesi

6-Elektrik İlişik Kesme Yazısı

7-Su İlişik Kesme Yazısı

8-Doğalgaz İlişik Kesme Yazısı

9-Son 3 Aylık Tapu Kaydı

10-Mal Sahibi Kimlik Fotokopisi

11-Mal Sahibi Belediye Sicil Numarası

12-İşlemler Müteahhit Adına Yapılacaksa

A-Kat Karşılığı Noter Sözleşmesi

B-Ticaret Oda Kaydı

C-Vergi Levhası

D-Sgk Numarası

E-Şirketse Yetki Belgesi

 

ASANSÖR TESCİL BELGESİ

 1. Dilekçe
 2. Asansör Kayıt Denetim ve Takip Formu
 3. Uygunluk Beyanı
 4. AT Tip Uygunluk Raporu
 5. Firma Garantisi
 6. Bakım Sözleşmesinin Aslı (Başlangıç tarihi önemli)
 7. İnşaat Ruhsatiyesi Fotokopisi
 8. Yangın Tüpü Faturası ( Asansörün hizmet verdiği binaya ait)
 9. Malzemelerin AT uygunluk Belgeleri
 10. Proje ve Hesapları  ( 95 16 AT ye uygun)  ( Hesaplar Proje Üzerinde Gösterilecek)
 11. Son Kontrol Formu

 

İMAR DURUMU

1-Tapu (noterden aslı gibidir yapılacak)

2-Aplikasyon krokisi(aslı gibidir yapılacak)

3-Tapu kayıt belgesi(aslı)

4-Mal sahibi veya vekili müracaat edecek

5-Plankote ve kırmızı kot evrakı

Top
 • Follows us our servcies