Müdürlüklerimiz

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • Nikah İşlemleri
 • Encümen Kararı
 • Meclis Kararı
 • Personel İşlemleri
 • Gelen ve Giden Yazılar

MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • Gelir ve Gider Servisi
 • Bütçe
 • Tahakkuk Tahsilat Servisi
 • Emlak Servisi
 • Taşınır Kayıt Kontrol
 • İhale Komisyon Başkanlığı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • Temizlik İşleri
 • Alt Yapı ve Üst Yapı İşleri
 • İmar İşleri
 • İtfaiye Birimi
 • Makine İkmal Birimi

Top
 • Follows us our servcies