Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pbel23/domains/palu.bel.tr/public_html/database.php on line 4
Palu Belediyesi | Haber, Duyuru
Şehit Cuma DAĞ Parkı İhalesi
Yazan: Admin Yayın Tarihi:07-03-2018 1334 Okunma

                               T.C.

      PALU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

               Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

İLAN

PALU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLİDİRİLMİŞTİR.

 

1-                 Belediyemiz hükmü şahsiyetine ait olan, İlçemiz Kalekent Mahallesi 44.Caddesi üzerinde bulunan, Belediyemize ait olan 1 adet  Şehit Cuma DAĞ Parkını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2-                 İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemizden ücretsiz olarak görülebilir.

3-                 İhale 15.03.2018 Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Odasında 2886 sayılı yasansın 45.maddesine göre açık ihale usulü ile Belediyemiz encümeni tarafından yapılacaktır.

4-                 Tahmin edilen muhammen kira bedelleri aşağıda belirtilmiştir.( 3 yıllık kira bedeli üzerinden ihale edilecektir.) Taşınmaz tahmin edilen bedeli 1 aylık kira bedeli 90,00-TL 90,00X12=1.080,00- TLX 3 yıllık 3.240,00-TL geçici teminat miktarı 97,20-,TL’dır. Katı teminatı 3 yıllık üzerinden % 6 olarak alınacaktır.

5-                 Geçici teminat bedelleri İştirakçiler en geç 14.03.2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Belediyemiz (262,360,18-5003) nolu hesabına yatıracaklardır. Geçici teminat yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

 

 

MAHALLESİ

NİTELİĞİ

MUHAMMEL

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

KALEKENT MAHALLESİ

ŞEHİT CUMA  DAĞ PARKI

90,00-TL

36 Ay

 

3.240,00-TL

97,20,- TL

15.03.2018

10:00

                 

 

6-İstekliler geçici teminat belgesi, Kimlik fotokopisi, müracaat belgesi ile en geç 15.03.2018 Perşembe  günü saat 08:00 ‘a kadar Belediyemize müracaat edecektir.

 

7-  İSTENİLEN  BELGELER:  İhaleye  iştirak  edecek  olan  taliplilerin;  bu  iş  için  idarece  hazırlanan  şartnamesinde  de  belirtilmiş  olan  aşağıdaki  istenilen  belgeleri  ihale  tarih  ve  saatine  kadar  ihale  komisyonuna  sunmaları  zorunludur:
                      a)-Nüfus cüzdanı Fotokopisi 
                      b)-Tebliğe esas ikametgah belgesi,
                      c)-Vekaleten  katılıyorsa  vekaletnamesi  veya  yetkili  olduğuna  dair  belge,
                      d)-Geçici  teminat  makbuzu  veya  mektubu,

          e)-Tüzel  kişilerin  ilgili  makamlarından  sicil  kaydı  ve  yetki  belgesi,
                      f)-Geçici  teminat  makbuzu  veya  mektupları yatırdığına dair ibraz etmeleri,
                      g)-Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname şirket veya tüzel kişilik adına iştirak edilmesi halinde şirketi veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Noter tasdikli imza sirküsi

8-Daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir

9-kira  için tespit edilen muhammen bedelden KDV dahildir.

10-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşin kabul etmiş sayılır.

11-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 12-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13-Şartname bedeli 100.00-Tl’dir.

 

14-İhale ile ilgili ilanda yer alamayan hususular için şartnamemiz hükümleri ve 2886 sayılı yasanın hükümleri uygulanır.06/03/2018

                                                                                                                                 İhale Komisyonu

NÖBETÇİ ECZANELER
Eczanesi
Tlf:
HAVA DURUMU
PALU
Top
  • Sosyal Medya Adreslerimiz